Free shipping on domestic orders $99 and above
Zhuni 朱泥 Shuiping Yixing Teapot, 120ml

Zhuni 朱泥 Shuiping Yixing Teapot, 120ml

Regular price $149.00 Sale

Capacity: 120ml

Clay: Zhu Ni

Teapot Style: Shui Ping 水平壶

Process: Half-Handmade

Craftsman: Lin Hanpeng and Chen Chunhong Studio.