Zhuni 朱泥 HuangYingchun Style Xishi Yixing Teapot, 130ml

Zhuni 朱泥 HuangYingchun Style Xishi Yixing Teapot, 130ml

Regular price $159.00 Sale

Zhuni 朱泥 HuangYingchun Style Xishi Yixing Teapot, 130ml

Capacity: 130ml

Clay: Zhu Ni

Teapot Style: Xi Shi

Process: Half-Handmade

Craftsman: Lin Hanpeng and Chen Chunhong Studio.