Wuyi Yancha Sampler

Regular price $20.00 Sale

Contents: 60g Wuyi Oolong Rock Tea from Wuyishan, Fujian, China

10g Rou Gui
10g Shui Xian
10g Fo Shou
10g Qi Lan
10g Da Hong Pao
10g Huang Guan Yin