Vintage-style Tin Chaoshan Tea Tray

Vintage-style Tin Chaoshan Tea Tray

Regular price $195.00 Sale

Vintage style Chaoshan tea tray.  6.5 inch diameter x 3 inches high.