Qinzhou Nixing Relief Dragon Teapot, 230mL

Qinzhou Nixing Relief Dragon Teapot, 230mL

Regular price $189.00 Sale

Region: Qinzhou, Guangxi Province

Clay: Local Nixing 

Capacity: 230mL

Process: hand-thrown/handmade 

Artist: Lu JiZu