Free shipping on domestic orders $99 and above
Porcelain Jian Shui

Porcelain Jian Shui

Regular price $25.00 Sale

Celadon porcelain Jian Shui / Tea Dregs

Size: 6.5” in diameter; 3.5” tall; 4.5” opening

Capacity: 1L