Heini (Wuhui Dicaoqing) Small Dicaoqing Shuiping Yixing Teapot, 焐灰底槽青小水平壶, 80ml

Heini (Wuhui Dicaoqing) Small Dicaoqing Shuiping Yixing Teapot, 焐灰底槽青小水平壶, 80ml

Regular price $179.00 Sale

Heini (Wuhui Dicaoqing) Small Dicaoqing Shuiping Yixing Teapot, 焐灰底槽青小水平壶, 80ml

Capacity: 80ml

Clay: Wu Hui Di Cao Qing Ni 焐灰底槽青

Mine: Huang Long Shan #5

Teapot Style: Shui Ping 水平壶

Process: Half-Handmade

Craftsman: Lin Hanpeng and Chen Chunhong Studio.