Free shipping on domestic orders $99 and above

Gao Cong Shui Xian Wu Yi Yan Cha

Regular price $10.50 Sale

Type: Oolong

Name Gao Cong Shui Xian (高枞水仙)
Location: Tian Xin Yan (Zheng Yan Garden); aprox. 60 yr old tree
Harvest date: 05/08/2019
Roasting: Medium (3 times)

Profile: Strong classic Shui Xian floral aroma  / Hua Xiang (花香)

Package: 100g