95mL Yixing DaHongPaoNi ShuiPing Teapot

95mL Yixing DaHongPaoNi ShuiPing Teapot

Regular price $179.00 Sale

Capacity: 95mL

Clay: Dahongpaoni Original Ore

Mine: Huanglongshan

Teapot Shape:  Shuiping

Process: Handmade