Chaozhou Hongni Long Dan (Dragon Egg) Teapot, 90mL

Chaozhou Hongni Long Dan (Dragon Egg) Teapot, 90mL

Regular price €130,95 Sale

Region: Chaozhou, Guangdong Province

Clay: Chaozhou Hongni

Artist: Zhang Bin

Process: Hand-pulled

Capacity: 90mL