2006 Xiaguan Loose Ripe Pu’er 100g

2006 Xiaguan Loose Ripe Pu’er 100g

Regular price $39.00 Sale

Brand: Xiaguan Tea Factory

Release/Production Year: 2006/2005

Material: Lincang; Simao 

Storage: Kunming 2006-2018