Huangjin Duan Melon Yixing Teapot, 黄金段匏瓜, 140ml

Huangjin Duan Melon Yixing Teapot, 黄金段匏瓜, 140ml

Regular price $169.00 Sale

Capacity: 140mL

Clay: Huangjin Duan 黄金段

Shape: Melon 匏瓜

Maker: Lin Hanpeng and Chen Chunhong Studio